Pro klienty, kteří mají zájem, nabízíme možnost importu nabídek práce pomocí XML souboru.

Zde najdete potřebné informace.

Popis XML

XML dokument pro import nabídek obsahuje následující uzly (červené jsou povinné):

 • JOBS - kořenový uzel XML dokumentu
 • JOB - sada uzlů obsahující informace o jedné nabídce (počet není omezen)
 • ID - ID nabídky ve vašem systému, toto číslo slouží také jako párovací hodnota pro deaktivaci
 • ACTIVE - informace, že je nabídka aktivní, pokud bude 0, tak je již neaktivní a ostatní informaci již nejsou potřeba
 • REFERENCE - vaše interní referenční/identifikační číslo
 • TITLE - nadpis nabídky
 • CREATED - datum vytvoření nabídky (ve formátu 2018-04-15 10:20:00)
 • UPDATED - datum aktualizace nabídky (ve formátu 2018-04-21 11:22:00)
 • ACTIVE_FROM - datum kdy má být nabídka zveřejměna (ve formátu 2018-04-15)
 • ACTIVE_TO - datum konce zveřejmění nabídky (ve formátu 2018-05-14)
 • LOCATION/DISTRICT - okres, do kterého nabídka spadá (z číselníku), kód ve formátu LAU1
 • LOCATION/STATE - stát, do kterého nabídka spadá, pouze pro země, které ho mají (příklad Kalifornie v USA: CA) 
 • LOCATION/COUNTRY - země, do které nabídka spadá, kód země (příklad pro Českou republiku: CZ)
 • SALARY/MIN - minimální plat
 • SALARY/MAX - maximální plat
 • SALARY/TYPE - typ platu (NET - čístého nebo GROSS - hrubého)
 • SALARY/PERIOD - plat za období (1-hodina,24-den,7-týden,30-měsíc,365-rok)
 • SALARY/CURRENCY - měna ve které je uváděna mzda (mezinárodní kód měny, CZK pro českou korunu)
 • SINCE - datum nástupu (ve formátu 2018-04-15)
 • JOBAGENCY - nabídka od pracovní agentury (1 - ano a kontaktní údaje jsou již součástí registrace, 0 - ne a v takovém případě je potřeba odeslat i CONTACT údaje)
 • JOBTYPE - typ pracovního úvazku (z číselníku), (1-part time,2-full time,3-as contract,4-fixed period,5-agreement on the work,6-practice,7-brigade,8-service in state)
 • EDUCATION - úroveň vzdělání (z číselníku), 0-none,1-basic,2-vocational,3-secondary,4-high,5-post-secondary,6-bachelor,7-university,8-postgraduate,9-not specified
 • EXPERIENCE - doba v letech
 • LOCALIZATION - mezinárodní kód jazyka textů (CS pro češtinu)
 • DESCRIPTION - popis nabídky
 • REQUIREMENTS - požadavky na uchazeče
 • BENEFITS - popis výhod nabídky
 • OFFER - konkrétní nabídka práce
 • OTHER - ostatní relevantní informace
 • TAGS - klíčová slova pro SEO
 • LANGUAGE/CODE - požadovaný jazyk  (mezinárodní kód jazyka, například EN)
 • LANGUAGE/LEVEL - a jejo úroveň (1-10,10=best)
 • SECTOR - obor, do kterého nabídka spadá (z číselníku)
 • PROFESSION - kód profese ve formátu ISCO08 (z číselníku), propojení profesí a oborů zde
 • URL - www adresa původní nabídky
 • HOUSING - možnosti ubytování, 1 - pokud ano, jinak 0
 • STUDENTS - nabídka je vhodná pro studenty; 1 - pokud ano, jinak 0
 • CONTACT/COMPANY - název společnosti
 • CONTACT/COMPANYID - identifikační číslo společnosti
 • CONTACT/FIRSTNAME - křestní jméno kontaktní osoby
 • CONTACT/LASTNAME - příjmení kontaktní osoby
 • CONTACT/STREET - ulice kontaktu
 • CONTACT/CITY - město kontaktu
 • CONTACT/ZIP - poštovní směrovací číslo
 • CONTACT/PHONE - kontaktní číslo
 • CONTACT/EMAIL - kontaktní e-mailová adresa, slouží jako jediný kontaky pro automatickou komunikaci

Pro názornost se můžete podívat na ukázkové XML.

Generated by CouMeS © 2021, Powered by GeSHi
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<JOBS company="Your Company" companyId="26485915" datetime="2017-05-05 12:10:02">
  <JOB>
    <ID>100</ID>
    <ACTIVE>1</ACTIVE>
    <REFERENCE>586975</REFERENCE>
    <TITLE><![CDATA[Job title]]></TITLE>
    <CREATED>2014-01-02 02:28:29</CREATED>
    <UPDATED>2014-01-02 02:28:29</UPDATED>
    <ACTIVE_FROM>2014-01-02</ACTIVE_FROM>
    <ACTIVE_TO>2014-01-02</ACTIVE_TO>
    <LOCATION>
      <DISTRICT>CZ0201</DISTRICT>
      <STATE></STATE>
      <COUNTRY>CZ</COUNTRY>
    </LOCATION>
    <SALARY>
      <MIN>65000</MIN>
      <MAX>80000</MAX>
      <TYPE>NET</TYPE>
      <PERIOD>30</PERIOD>
      <CURRENCY>CZK</CURRENCY>
    </SALARY>
    <SINCE>2014-01-02</SINCE>
    <JOBAGENCY>1</JOBAGENCY>
    <JOBTYPE>3</JOBTYPE>
    <EDUCATION>3</EDUCATION>
    <EXPERIENCE>5</EXPERIENCE>
    <LOCALIZATION>CS</LOCALIZATION>
    <DESCRIPTION><![CDATA[This is the job description and can contain main text]]></DESCRIPTION>
    <REQUIREMENTS><![CDATA[This is the job requirement and can contain text]]></REQUIREMENTS>
    <BENEFITS><![CDATA[This is the job benefits and can contain text]]></BENEFITS>
    <OFFER><![CDATA[This is the job offer and can contain text]]></OFFER>
    <OTHER><![CDATA[This is the job additional info and can contain text]]></OTHER>
    <TAGS><![CDATA[Tag1, Tag2, TagN]]></TAGS>
    <LANGUAGE>
      <TYPE>EN</TYPE>
      <LEVEL>3</LEVEL>
    </LANGUAGE>
    <SECTOR>3</SECTOR>
    <PROFESSION>021</PROFESSION>
    <URL>http://www.joburl.com/job_56</URL>
    <HOUSING>0</HOUSING>
    <STUDENTS>0</STUDENTS>
    <CONTACT>
      <COMPANY><![CDATA[Společnost s.r.o.]]></COMPANY>
      <COMPANYID>48758574</COMPANYID>
      <FIRSTNAME><![CDATA[Pavel]]></FIRSTNAME>
      <LASTNAME><![CDATA[Silný]]></LASTNAME>
      <STREET><![CDATA[Jižní 56]]></STREET>
      <CITY><![CDATA[Město]]></CITY>
      <ZIP>11122</ZIP>
      <PHONE>+420777444333</PHONE>
      <EMAIL>kontakt@email.com</EMAIL>
    </CONTACT>
  </JOB>
</JOBS>
XML source code.

Zájem o import XML

Mám zájem o automatický import dat