Já,

níže podepsaný/ájakožto uživatel internetové aplikace s názvem  JobsRec dostupné v síti Internet z internetové adresy www.jobsrec.com.

tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“), souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů mnou poskytnutých správci osobních údajů, kterým je Společnost Aplicus s.r.o. , IČO: 28924487 , se sídlem Pruchova 53, 15000 Praha 5 (dále též jako „správce“) a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly pro správce zpracoványzpracovány a použity : správcem, jakýmkoliv zaměstnancem správce.

Tento souhlas je udělen na dobu neurčitouurčitou.

Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas poskytuji, je použití osobních údajů pro: zasílání obchodních nabídek správce, marketingové účely.

Prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

 Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:

 strojově(automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů, v písemné podobě.

 Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Jak bude projevovat uživatel souhlas? Pouze návštěvou aplikace  a kliknutím na souhlas.

Souhlas je konkludentně poskytnut otevřením(užitím) výše popsané internetové aplikace.

Můj účet

Zasílání novinek

Vymazání cookies a přesměrování...

Tato stránka používá soubory cookie. Nesouhlasem můžete blokovat nepodstatné a neznámé soubory cookie, ale může to způsobit nefunkčnost některých funkcí stránek.

Rozumím

Pokud na těchto stránkách ve vašem prohlížeči nevypnete AdBlocker Plus, tak se obsah nebude zobrazovat správně, protože jsou zablokovány některé důležité funkce pro správné fungování stránek. Po vypnutí `AdBlocker Plus` znovu načtěte stránku.

OK